Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 41 2511951 alinajedrys@gmail.com


Informator powiatowy

Trwa rozbudowa drogi Majków – Michałów w gminie Skarżysko Kościelne. To I etap inwestycji realizowanej przez Powiat Skarżyski

Trwają intensywne prace przy rozbudowie drogi powiatowej Nr 1763T (0573T) w miejscowości Majków-Michałów w gminie Skarżysko Kościelne. Rozbudowa obejmuje odcinek o długości 1120 mb. Postęp robót sprawdzali starosta Artur Berus i członek zarządu Cezary Błach w ramach oceny stanu zaawansowania inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Skarżyski. Inwestycja o wartości ponad 5,7 mln zł finansowana jest z budżetu powiatu oraz z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

I etap rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Majków-Michałów w gminie Skarżysko Kościelne wykonywany  jest na odcinku od km 0+005,30 do km 1+1125,30. Zadanie realizowane jest w formule „wybuduj”.  W ramach prac wykonywane są m.in. roboty ziemne, nowa podbudowa drogi, ciąg pieszo – rowerowy tuż przy jezdni, która zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Ponadto na odcinku o długości 1120 mb zostaną wzmocnione pobocza oraz wykonane zjazdy do posesji. Inwestycja ma znacząco poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.  

- Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Majków-Michałów, drogi o którą bardzo zabiegali mieszkańcy obu sołectw, realizowana jest od lutego br.. Prace w ramach I etapu, na odcinku kilometr dwieście, wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Cieszy nas, że w tym miejscu powstaje droga wraz ze ścieżką pieszo – rowerową. Nowa droga znacznie wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Wpłynie także znacząco na estetykę atrakcyjnych terenów wsi Majków i Michałów – mówi starosta Artur Berus.    

Rozbudowa drogi Majków - Michałów jest jedną z trzech inwestycji realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -nr 1751T (0444T) Brzeście – Zagórze, -nr 1763T (0573T) Michałów, -nr 1406T (0588T) Kamionki – Etap II”, na wykonanie których Powiat Skarżyski pozyskał blisko 14 mln zł.

- Koszt rozbudowy drogi w miejscowości Majków – Michałów wynosi ponad 5,7 mln zł. Aż 90% wartości zadania sfinansowane zostanie ze środków pozyskanych z Polskiego Ładu – przypomina członek zarządu Cezary Błach.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGMAS ze Skarżyska-Kamiennej.

Prace przy inwestycji ruszyły w lutym 2024 roku i potrwają do stycznia 2025 roku.
 

<<Najlepsze produkty medyczne dla sportowców: Jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo podczas treningów?>>

Autor: Jolanta Jagiełło

<<
Basen ogrodowy doskonałym sposobem na relax>>

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Rusza rozbudowa drogi powiatowej Brzeście-Zagórze w Gminie Bliżyn. Plac budowy przekazany wykonawcy

Rusza rozbudowa drogi powiatowej Brzeście-Zagórze w Gminie Bliżyn. Rozbudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 1430 m, przy którym wybudowany zostanie także ciąg pieszo-rowerowy. We wtorek, 16 lipca Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej przy udziale m.in. przedstawicieli władz powiatu skarżyskiego – starosty Artura Berusa, przewodniczącego rady Jerzego Żmijewskiego, członka zarządu Cezarego Błacha, radnego Sebastiana Siudaka, a także wójta Bliżyna Mariusza Walachni przekazał wykonawcy plac budowy. Inwestycja Powiatu Skarżyskiego jest realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 1751t (0444t) Brzeście – Zgórze, -Nr 1763T (0573T), Nr 1406 (0588T) Kamionki – Etap II”. Część II - Rozbudowa Drogi Powiatowej Nr 1751T (0444T) w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana 9 maja 2023 roku. Przekazanie terenu wyłonionej w drodze przetargu firmie - Grupa „KAMI” sp. z o.o. z siedzibą w Kurzelowie nastąpiło we wtorek 16 lipca 2024 r. przy udziale m.in. przedstawicieli władz powiatu skarżyskiego – starosty Artura Berusa, przewodniczącego rady Jerzego Żmijewskiego, członka zarządu Cezarego Błacha, radnego Sebastiana Siudaka(reprezentanta gminy Bliżyn w radzie powiatu) oraz wójta Bliżyna Mariusza Walachni, a także dyrekcji i pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

- To zadanie rozpoczynaliśmy pod koniec poprzedniej kadencji. Inicjatorem tego zadania była ówczesna pani wicestarosta Anna Leżańska, która zabiegała o tą inwestycję na terenie gminy Bliżyn. Pierwsza inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj”. Jako zarząd, jako radni mieliśmy obawy czy przejdziemy ten proces administracyjny. Dziś mamy pozwolenie na budowę w formie ZRID-u i możemy rozpoczynać tę inwestycję – przypomniał starosta Artur Berus. – To bardzo ważna inwestycja. Droga łączy dwie gminy na terenie powiatu skarżyskiego. Myślę, że w przyszłości też połączymy ją z drogą nr 42, gdzie mieszkańcy będą mieli wykonany cały ciąg. Uważam, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję i  ta infrastruktura będzie wykonywana kompleksowo, ze ścieżką rowerową. To na pewno poprawi bezpieczeństwo i komunikację dla uczestników ruchu – podkreślił starosta, życząc Wykonawcy, aby rozbudowa drogi przebiegała w sposób jak najmniej trudny. Podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzeniu do realizacji tego zadania.        

Obecna podczas przekazania placu Anna Leżańska, wicestarosta powiatu poprzedniej kadencji wyraziła zadowolenie z rozpoczynających się prac budowlanych przy inwestycji. Podkreśliła, że cieszy się, że tak jak zostało założone w poprzedniej kadencji, droga będzie przebudowywana kompleksowo wraz z utworzeniem ścieżki rowerowej.

- To jest bardzo dobry symptom, dobra oznaka, że wszędzie nie tylko w gminach, ale również tutaj w samorządzie powiatowym przy okazji budowy odcinków dróg, budowane są też ciągi pieszo-rowerowe. Wydaje się, że jest duża szansa, prawdopodobieństwo na to, aby te ciągi pieszo-rowerowe połączyły się w jedną spójną sieć na terenie całego powiatu skarżyskiego – zaznaczył Cezary Błach, członek zarządu powiatu.    

Przewodniczący rady powiatu Jerzy Żmijewski podziękował wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem tej inwestycji. Wyraził nadzieję, że ten pierwszy etap inwestycji zapoczątkuje dobrą realizację tego zadania w przyszłości poprzez połączenie z ul. 25 czerwca, całe Zagórze, aż do drogi krajowej nr 42. A to szczególnie w kontekście informacji, że od 15 lipca br. Wojewoda Świętokrzyski będzie ogłaszał nabór wniosków na dofinansowanie zadań drogowych. Przewodniczący dał wiarę, że powiat skorzysta z kolejnego, jak to określił „otwarcia puszki z pieniędzmi” i też złoży wnioski. Życzył sprawnej realizacji inwestycji.     

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż poinformował, że zadanie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 1430 m i na szerokości 6 m, przy której będzie wykonywany ciąg pieszo-rowerowy. Zostaną też przebudowane sieci - elektroenergetyczna oraz gazowa. Zaznaczył, że droga wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i jak zauważył dyrektor Czyż jest to pierwsza inwestycja drogowa w powiecie skarżyskim, która jest realizowana w ten sposób.

Realizacja w formule „zaprojektuj” objęła m.in.:

 • przygotowanie koncepcji rozwiązania sytuacyjnego i konstrukcyjnego,
 • opracowaniem materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i uzyskaniem ww. Decyzji,
 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • opracowanie wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji ZRID,
 • uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania.

Realizacja w formule „wybuduj” będzie obejmować m.in. wykonanie robot budowlanych takich jak:

 • Jezdnia szerokości 0 m. z wymaganymi poszerzeniami na łukach.
 • Przebudowa pięciu skrzyżowań z drogami publicznymi (Brzeście – Bliżyn, Bugaj – Brzeście, Zagórze I, Zagórze przez wieś i Zagórze – Ubyszów) wraz z przebudową m.in. - rowów ziemnych, przepustów, wykonaniem zjazdów, budową odcinka ścieku betonowego muldowego, budową wpustu deszczowego, wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego a także wykonaniem drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3 m. Ciąg pieszo-rowerowy będzie usytuowany po stronie lewej drogi.
 • Wykonanie 61 zjazdów w tym:

- Zjazdy przez drogę dla pieszych i rowerów - 14 szt.

- Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach wewnętrznych - 4 szt.

- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 29 szt.

- Zjazdy z kruszywa łamanego - 14 szt.

 • Wykonanie odwodnienia jezdni, drogi dla pieszych i rowerów, poboczy i pasów zieleni.
 • Ustawienie urządzeń BRD - barier drogowych.
 • Wykonanie zieleńca (humusowanie i obsiew trawą skrajnych terenów pasa drogowego, wyspy zatoki rowów ziemnych oraz pasa pomiędzy drogą dla pieszych i rowerów a rowem ziemnym).
 • Usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną: elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym, gazową oraz wodociągową.
 • Oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie robót budowlanych jest wyłoniona w drodze przetargu firma - Grupa „KAMI” sp. z o.o. z siedzibą w Kurzelowie.

Przewidywany koszt inwestycji wynosi ok. 7 050 000,00 zł, w tym 6 943 231,93 zł to kwota pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Wkład własny powiatu stanowi 100 000,00 zł.

Wykonawca na realizację zadania, zgodnie z umową, ma czas do 9 stycznia 2025 roku.<<Najlepsze produkty medyczne dla sportowców: Jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo podczas treningów?>>
Autor: Jolanta Jagiełło

<<Basen ogrodowy doskonałym sposobem na relax>>
 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Foto. Zbigniew Biber i Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
 • Kategoria: Informator powiatowy

Odbyły się obchody 81. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów oraz Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W 1943 r. w dniach 12 i 13 lipca wieś Michniów została spacyfikowana przez niemieckie oddziały policyjne. Okupanci wymordowali wówczas 204 osoby: 103 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 48 dzieci, z których dziesięcioro miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły. Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc niesioną oddziałom partyzanckim oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar.

Czytaj więcej: Odbyły się obchody 81. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów oraz Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Powiat Skarżyski buduje chodnik na ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej

Zgodnie z obietnicą Powiat Skarżyski buduje chodnik na ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej. Ta długo wyczekiwana przez mieszkańców dzielnicy Książęce, inwestycja jest realizowana jest przy współudziale finansowym Gminy Skarżysko-Kamienna. Budowa chodnika wraz ze zjazdami na posesje na odcinku 900 metrów jest ważna przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa mieszkańców tej części miasta. Nowy chodnik zapewni także pieszym wygodę w codziennym poruszaniu. Gołym okiem widać postęp prac przy budowie chodnika - zauważają przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego - starosta Artur Berus i członek Tadeusz Bałchanowski, po wizycie na terenie budowy.  

Czytaj więcej: Powiat Skarżyski buduje chodnik na ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Droga w Podłaziu przebudowana. Jest bezpiecznie i dla pieszych i dla kierowców

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1845T (0590T) oraz 1406T (0588T)  w miejscowości Podłazie w gminie Łączna. Inwestycja o wartości ponad 2 mln zł została w 95% zrealizowana ze środków pozyskanych przez Powiat Skarżyski z programu Polski Ład. Odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych dokonano przy udziale przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosty Artura Berusa, przewodniczącego rady Jerzego Żmijewskiego oraz członków Tadeusza Bałchanowskiego, Cezarego Błacha i Moniki Pająk, dyrekcji i pracowników ZDP, przedstawicieli władz Gminy Łączna oraz wykonawcy. Przebudowa zwiększyła bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z, o kategorii obciążenia ruchem – KR6, w Podłaziu realizowana była w formule „wybuduj”. Przebudowany został łuk drogi na odcinku ponad 215 mb. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m, wybudowano chodniki z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz zjazdy do posesji. Zamontowano także bariery sprężyste i poręcze ochronne oraz wykonano oznakowania poziome i pionowe. 

- Zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu. Odbieramy bardzo ważny odcinek drogi z uwagi bardzo duże natężenie ruchu w tym miejscu. Wielu mieszkańców korzysta każdego dnia z tej drogi, mamy tu w okolicy szkołę, kościół, więc teraz będziemy bezpiecznie wszyscy się tu przemieszczać – podkreślił starosta Artur Berus przekazując, Wójtowi Gminy Łączna, w imieniu władz powiatu skarżyskiego nowy, przebudowany odcinek drogi powiatowej w miejscowości Podłazie w gminie Łączna. Starosta podziękował także wykonawcy - firmie Kami za wykonanie przebudowy oraz wszystkim zaangażowanym w realizację zadania.

Wójt Wojciech Fąfara dziękując Staroście za wykonaną inwestycję zaznaczył, że ma nadzieję, iż nie jest to ostatnia inwestycja powiatowa na terenie gminy, że współpraca między samorządami będzie dobra i efektywna oraz życzył, aby powiat dalej się rozwijał.

Obecny przy odbiorze drogi przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski życzył „żeby mieszkańcy i użytkownicy jeździli bezpiecznie, bo zastosowane rozwiązanie według znawców przedmiotu jest bezpieczne”. Przypomniał także, iż było wiele koncepcji rozwiązań przebudowy tego fragmentu drogi i ostatecznie została wybrana najbardziej rozsądna, uwzględniająca specyfikę i konfigurację trudnego terenu.

Droga powiatowa nr 1845T (0590T) oraz 1406T (0588T) w miejscowości Podłazie w gminie Łączna jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w gminie.

- Droga prowadzi do kilku sołectw w naszej gminie, do wszystkich instytucji, łączy z powiatem kieleckim, dlatego to jest bardzo ważna dla nas droga, no i nie ukrywamy, że liczymy na realizacje kolejnego etapu – mówiła reprezentująca w zarządzie i radzie powiatu gminę Łączna, członek zarządu powiatu Monika Pająk, przekazując jednocześnie podziękowania, które skierowała do starosty Artura Berusa Zarządu oraz Rady Powiatu Skarżyskiego poprzedniej kadencji, które podejmowały decyzję o przebudowie drogi, do posła Krzysztofa Lipca za wsparcie przy ubieganiu się o środki z Polskiego Ładu, do radnej gminy Łączna Marty Siewierskiej, która zabiegała o tę inwestycję, podziękowała także nieobecnemu już wójtowi gminy, śp. Romaualdowi Kowalińskiemu oraz dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.    

Inwestycja z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu oraz specyfikę uwarunkowania terenu była trudna do wykonania.

- To jest stosunkowo mały odcinek, bo 215 m, ale naprawdę uciążliwy, realizowany w trudnych warunkach. Układanie krawężników przy tych jeżdżących tirach to nie była rzecz prosta – podkreślił dyrektor DZP Marek Czyż, zaznaczając, że wykonawca doskonale sobie poradził z tymi niedogodnościami, zachowując pełne bezpieczeństwo.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 011 480,56 zł, w tym 95% kosztów kwalifikowanych stanowiących kwotę 1 782 429,61 zł, to środki pozyskane z Polskiego Ładu, pozostałą część w wysokości 229 050,95 zł to środki własne Powiatu Skarżyskiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” z Kurzelowa.  

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845T (0590T) oraz 1406T (0588T) w miejscowości Podłazie” realizowana była w ramach zadania pn: „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 1751T (0444T) Brzeście – Zagórze, -Nr 1763T (0573t) Michałów, -Nr 1406T (0588T) Kamionki  – Etap II”, na które Powiat Skarżyski pozyskał łącznie blisko 14 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu.
Autor: Jolanta Jagiełło 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Uczcili pamięć gen. Władysława Sikorskiego w 81. rocznicę jego śmierci

Złożeniem symbolicznych wiązanek kwiatów upamiętnili, 81. rocznicę tragicznej śmierci premiera rządu na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego, przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – wicestarosta Katarzyna Bilska i sekretarz Małgorzata Nosowicz wspólnie z władzami miasta – prezydentem Arkadiuszem Boguckim i zastępcą prezydenta Iwoną Jeziorską oraz dyrektorem Muzeum im. Orla Białego Grzegorzem Bieniem. Uczczono także pozostałe ofiary katastrofy lotniczej w Gibraltarze. Uroczystość odbyła się w samo południe 4 lipca w Skarżysku-Kamiennej przed pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego, który w 1922 r. podpisał rozporządzenie o nadaniu praw miejskich Kamiennej.

Dziś, 4 lipca (czwartek) mija 81 lat od katastrofy lotniczej w Gibraltarze, w której śmierć poniósł ówczesny naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier Rządu RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski. Premier wracał z inspekcji wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. 4 lipca 1943 r., tuż po godzinie 23, startujący z lotniska w Gibraltarze Liberator runął do wód Zatoki Katalońskiej. W tragicznym wypadku zginęło 16 pasażerów.

Premier Sikorski był tym, który w szczególny sposób zapisał się w historii naszego miasta. 28 grudnia 1922 r. podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów nadające prawa miejskie osadzie Kamienna, która pełnię praw miejskich uzyskała 1 stycznia 1923 r.. W 83 r. na skwerze przy Urzędem Miasta w 40. rocznicę śmierci oraz w 60. rocznicę nadania praw miejskich postawiono pomnik gen. Władysława Sikorskiego w hołdzie od społeczeństwa Skarżyska-Kamiennej.

Autor: Jolanta Jagiełło

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Dyżur Leśniczego Powiatowego w gminach Bliżyn i Suchedniów w II połowie 2024 roku

Informujemy, iż pracownikiem Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wydelegowanym do pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Bliżyn i Urzędzie Gminy Suchedniów, w sprawach dotyczących gospodarki leśnej na gruntach leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne) jest pan Jarosław Kaczmarski - tel.: 534 201 534.

Dyżury dotyczące spraw w w/w Gminach odbywają się:

Gmina Bliżyn
w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 10.00

Przewidywane terminy dyżurów w II połowie 2024 r.

 • 2 lipiec
 • 6 sierpień
 • 3 wrzesień
 • 1 październik
 • 5 listopad
 • 3 grudzień

Gmina Suchedniów
w drugi wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 10.00

Najbliższe dyżury w II połowie 2024 r.

 • 9 lipiec
 • 13 sierpień
 • 10 wrzesień
 • 8 październik
 • 12 listopad
 • 10 grudzień

W przypadku zmiany terminu, stosowne informacje zostaną przekazane do wiadomości w Urzędach Gmin.

Autor: Jolanta Jagiełłohttps://powiatskarzyski.pl/powiat/aktualnosci/5690-dyzur-lesniczego-powiatowego-w-gminach-blizyn-i-suchedniow-w-ii-polowie-2024-roku

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Starosta Skarżyski przekazał nieruchomość Skarbu Państwa, Gminie Suchedniów. Działka będzie służyć mieszkańcom Ostojowa

Nieruchomość Skarbu Państwa o powierzchni ponad 0,7 ha położona w Ostojowie została nieodpłatnie przekazana przez Powiat Skarżyski na rzecz Gminy Suchedniów. Samorządy podpisały już w tej sprawie protokół zdawczo-odbiorczy. Nastąpiło także oficjalne przekazanie terenu. Działka wraz ze znajdującymi się na niej budynkami będzie służyć mieszkańcom Ostojowa na cele kulturalne i społeczne.

Działkę, w imieniu Skarbu Państwa przekazał starosta skarżyski Artur Berus, podpisując z burmistrzem Suchedniowa Dariuszem Miernikiem protokół zdawczo-odbiorczy oraz wizytując teren nieruchomości. W trakcie przekazania obecni byli także przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – przewodniczący rady Jerzy Żmijewski, członkowie zarządu – Tadeusz Bałchanowski i Cezary Błach, rady Zbigniew Miernik, zastępca burmistrza Suchedniowa Renata Sidor, radna gminy Dorota Miernik oraz Henryk Krasowski, członek Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie.

Stało się. Przekazanie działki Skarbu Państwa znajdującej się w Ostojowie zostało sfinalizowane. Władze samorządowe powiatu i gminy zapoczątkowały przekazanie tego terenu na rzecz gminy Suchedniów w ubiegłym roku. Burmistrzowie włączyli się w tą sprawę. Odbyliśmy spotkania z mieszkańcami. Po tych spotkaniach uznaliśmy, że interes społeczny jest priorytetem i jesteśmy przekonani, że mieszkańcom Ostojowa ten teren się należy na cele kulturalne i społeczne – podkreślił starosta Artur Berus dziękując wszystkim za zaangażowanie.

Dzięki wszystkim nam tu obecnym osiągnęliśmy sukces co mnie cieszy. Teraz pan, panie Burmistrzu dysponuje gruntem. Ruszają programy regionalne, być może będą też jakieś programy rządowe, gdzie będzie można pozyskać środki na to, żeby ten teren piękniał i żeby mieszkańcy Ostojowa mogli z niego korzystać – dodał starosta.  

Przekazanie terenu nie było łatwe. Proces przekazania nieruchomości wymagał nie tylko dobrej woli, ale także wielu rozwiązań natury formalno-prawnej. Udało się. Za doprowadzenie do pozytywnego zakończenia przejęcia tego terenu, w imieniu społeczności, podziękował Burmistrz Suchedniowa.

Cieszę się, bo pan Starosta jeszcze w ubiegłym roku w marcu na zebraniu wiejskim zadeklarował, że będzie nas wspierał i będziemy szukać jakichś rozwiązań, żeby ten grunt można przekazać naszej gminie – a nie było to łatwe, dużo pracy to wymagało, jedna ścieżka nie przyniosła pożądanego rezultatu, szukaliśmy innych rozwiązań. Ważne, że to dzisiaj stało się faktem. Mam nadzieję, że ten grunt będzie wykorzystywany na potrzeby miasta i gminy Suchedniów – zaznaczył burmistrz Dariusz Miernik.

Wszystkim zaangażowanym w sprawę, a szczególnie Staroście serdecznie dziękował także radny powiatowy Zbigniew Miernik, reprezentant mieszkańców Ostojowa w radzie powiatu, podkreślając, że jest to początek, aby działać ku lepszej przyszłości dla tego miejsca.

Nieruchomość Skarbu Państwa przekazana przez Powiat Skarżyski, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, na rzecz Gminy Suchedniów położona jest w Ostojowie. Zajmuje 0,7280 ha powierzchnia, na której usytuowane są dwa budynki – budynek administracyjno-socjalny oraz budynek gospodarczy, a także wiata magazynowa. Nieruchomość jest ogrodzona oraz posiada drogę dojazdową i utwardzony plac dojazdowy.

Przekazaną nieruchomość zabudowaną położoną w Ostojowie do grudnia 2015 roku w imieniu Skarbu Państwa użytkowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, jako bazę Obwodu Drogowego. Działka ta służyła do wykonywania statutowych zadań GDDiKA - jako zarządcy dróg krajowych. Po przejęciu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Starosta Skarżyski gospodarował tą nieruchomością do 2024 roku. Obecnie z mocy prawa, prawo własności do nieruchomości, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, nieodpłatnie nabyła za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego, Gmina Suchedniów.

  

<<Dezynfekcja Kielce - zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo>>

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Uroczystości rocznicowe przy mogile na Brzasku

W sobotę 22 czerwca br. odbyły się uroczystości upamiętniające 84. Rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku, których organizatorem był Powiat Skarżyski. Samorząd powiatowy podczas uroczystości reprezentowali Jerzy Żmijewski - Przewodniczący Rady Powiatu, Artur Berus - Starosta Skarżyski,  Katarzyna Bilska – Wicestarosta Skarżyski, Monika Pająk - Członek Zarządu Powiatu, Bartosz Młynarczyk – radny Rady Powiatu oraz Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu.

Czytaj więcej: Uroczystości rocznicowe przy mogile na Brzasku

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Spacer pokoleniowy wokół Zalewu Rejów. Była świetna atmosfera, wymarzona pogoda, piękne miejsce oraz smaczna kuchnia

Blisko 80 osób – członków organizacji senioralnych z terenu powiatu skarżyskiego wzięło udział w spacerze pokoleniowym wokół Zalewu Rejów. Spacer realizowany przez Stowarzyszenie „Włącz się” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbył się w ramach projektu pn. „Spacer pokoleniowy”. Celem projektu była promocja turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych powiatu skarżyskiego. Wspólnie z seniorami spacerowali przedstawiciele władz powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus i członek zarządu Cezary Błach. W trakcie aktywnej przechadzki była świetna atmosfera, wymarzona pogoda, piękne i inspirujące miejsce, a na zakończenie smaczna kuchnia z regionalnym akcentem serwowana przez „Kierzanki”- Koło Gospodyń Wiejskich z Kierza Niedźwiedziego.

„Spacer pokoleniowy” rozpoczął  się w samo południe we wtorek, 11 czerwca. Uczestnicy wyruszyli w   czterokilometrową trasę sprzed fontanny usytuowanej przy wejściu na stadion „Granat” - następnie szli ścieżką pieszo-rowerową wokół Zalewu Rejowskiego. Spacerowiczów prowadziła instruktorka nordic walking Urszula Boy, która w trakcie trasy zachęcała seniorów do wspólnych ćwiczeń kondycyjnych oraz instruowała jak prawidłowo korzystać z kijków nordic walking. Wspólnie z liczną grupą seniorów w spacerze wokół Zalewu Rejów uczestniczyli także przedstawiciele władz powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus i członek zarządu Cezary Błach. Samorządowcy podkreślali, że powiat zawsze wspiera inicjatywy służące aktywności, która jest elementem zdrowego stylu życia, zwłaszcza dla osób starszych, a Rejów jest znakomitym miejscem do wszelkiej aktywności.

- Spacer pokoleniowy, ciekawa inicjatywa. Pogoda nam dzisiaj dopisała. Ścieżka wokół Rejowa pięknego zalewu. Wielu mieszkańców korzysta z tej ścieżki. Ja osobiście też biegam wokół tego zalewu i mam okazję obserwować właśnie jak mieszkańcy korzystają z niej. Aktywność to jest podstawa zdrowego życia – mówił starosta Artur Berus witając uczestników spaceru.   

- W spacerze uczestniczy blisko 80 osób. Są to seniorzy zrzeszeni głównie w klubach seniorów i organizacjach senioralnych z ternu powiatu skarżyskiego. Dziś poprzez udział w projekcie „Spacer pokoleniowy” nasi seniorzy mają okazję zarówno do aktywności na świeżym powietrzu, jak i do wspólnej integracji – poinformował w trakcie wydarzenia członek zarządu Cezary Błach.      

Spacer był okazją do poprawy kondycji fizycznej, a także do podziwiania walorów turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych terenów wokół Zalewu Rejów. Był to także czas integracji, nawiązywania nowych znajomości, budowania więzi społecznych, a także towarzyskich dyskusji.

Zwieńczeniem aktywnego południa było spotkanie na terenie zabytkowych ruin Wielkiego Pieca Huty Rejów, gdzie dla miłośników pieszych rajdów czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez „Kierzanki”- Koło Gospodyń Wiejskich z Kierza Niedźwiedziego. To „Wyjątkowe Koło Wyjątkowych Kobiet” serwowało spacerowiczom takie smakołyki jak: porowa zupa krem, swojski placek drożdżowy, chleb ze smalcem i ogórkiem własnej roboty oraz regionalne porki. Seniorzy chętnie gromadzili się również wokół ogniska, które zachęcało do pieczenia kiełbasek oraz wspólnej zabawy.        

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Włącz się” w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Projekt „Spacer pokoleniowy” został dofinansowany ze środków budżetu Powiatu Skarżyskiego i Województwa Świętokrzyskiego.

Autor: Jolanta Jagiełło

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Powiat Skarżyski pozyskał z PFRON blisko 154 tys. zł na zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Prawie 154 tys. zł pozyskał Powiat Skarżyski na dofinansowanie ze środków PFRON prac związanych z modernizacją i remontem infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” oraz dostosowaniem łazienek w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. W środę 12 czerwca przedstawiciele powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus i członek zarządu Cezary Błach podpisali z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzejem Michalskim umowy w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. - Powiat Skarżyski efektywnie realizuje projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Corocznie wchodzimy w rolę realizatora programu wyrównywania różnic między regionami, skutecznie pozyskujemy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku są to pieniądze, które umożliwią naszym placówkom specjalnym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – zaznacza starosta Artur Berus.

W tym roku Powiat Skarżyski pozyskał dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i F.

Podpisana umowa w obszarze B obejmuje dwa projekty na łączną kwotę 87 386,13 zł stanowiącą 85% udział środków PFRON. Będą one realizowane w dwóch specjalnych placówkach oświatowych.

- Projekt pn: „Remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych” ma na celu zapewnienie dostępności pomieszczenia higieniczno-sanitarego oraz stworzenie właściwego komfortu osobom niepełnosprawnym podczas codziennych czynności higienicznych i pielęgnacyjnych. Wysokość dofinansowania: 43.997,60 zł. Projekt będzie realizowany na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.  

- Projekt pn: „Przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2” ma na celu remont i dostosowanie sanitariatu do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych placówki. Wysokość dofinansowania: 43.388,53 zł. Projekt skierowany jest na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

W obszarze F natomiast została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn: „Remont i modernizacja infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej” dotyczy adaptacji poddasza w budynku Warsztatu na pomieszczenia magazynowe do przechowywania pólfabrykatów pozyskiwanych od darczyńców, które będą wykorzystywane do prowadzenia terapii zajęciowej z uczestnikami WTZ dla  Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”. Dofinansowanie w wysokości 64.880,20 zł, co stanowi 80% udziału środków PFRON. Autor: Jolanta Jagiełło

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

84. Rocznica Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku

Starosta Skarżyski - Artur Berus oraz Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego - Jerzy Żmijewski, zapraszają na uroczyste obchody 84. Rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku, które odbędą się 22 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 przy zbiorowej mogile pomordowanych w lesie na Brzasku.

Program Uroczystości

10:00 - Msza święta polowa w intencji pomordowanych.

10:45 - Przemówienia okolicznościowe.

11:00 - Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

11:15 - Złożenie wieńców pod pomnikiem.

11:30 - Zakończenie uroczystości.

Bezpłatny dojazd autobusem Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej trasą: godz. 9.15: Łyżwy- 1-go Maja – Dworzec PKP – Sokola – Wiejska – Armii Krajowej – Piłsudskiego - Norwida – Metalowców – Legionów – Brzask.

Zapraszamy delegacje z pocztami sztandarowymi.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jubileusz 100 – lecia MKS Orlicz Suchedniów

MKS Orlicz Suchedniów, najstarszy świętokrzyski klub piłkarski, świętował 100-lecie swojej działalności. Uroczyste obchody jubileuszowe odbyły się w sobotę, 1 czerwca na murawie suchedniowskiego stadionu, gdzie m.in. został rozegrany mecz piłkarski pomiędzy drużyną oldbojów MKS Orlicz Suchedniów a drużyną oldbojów ŚZPZ.

Czytaj więcej: Jubileusz 100 – lecia MKS Orlicz Suchedniów

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ostatnie komentarze

 • Wiesia powiedział(a) Więcej
  Na ulicy Rycerskiej powinien być już dawno chodnik, wszystkie samochody zarówno osobowe jak i ciężarowe jeżdżą Rycerską . 4 dni temu
 • mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Panie prezydencie Bogucki zrób pan wreszcie porządek z ludźmi byłego prezydenta Kroniga. Pozatrudniał mnóstwo... 4 dni temu
 • Tina powiedział(a) Więcej
  Panie Janusz, masz pan rację ,nie da się tam żyć. Może gdyby mieszkał tam jakieś bonza że starostwa...... 1 tydzień temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!