Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 41 2511951 alinajedrys@gmail.com


 • Kategoria: Wydarzenia miejskie

Konwencja wyborcza KWW Marka Materka

W środę 13 marca w sali konferencyjnej Kombinatu Formy odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024, podczas której zaprezentowano kandydatów na radnych Rady Miasta. Głównym punktem tego wydarzenia było wystąpienie kandydata na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Arkadiusza Boguckiego, który przedstawił swój program wyborczy. Podczas konwencji padła tez ważna deklaracja ze strony kandydata - jeśli w ciągu 3 pierwszych lat kadencji nie spełni przynajmniej połowy z przedstawionych wczoraj obietnic, ustąpi z urzędu.

Wszystkich przybyłych na konwencję przywitał, kandydat na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z ramienia komitetu - Arkadiusz Bogucki.
Następnie głos zabrał patron Komitetu - Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek: Szanowni Państwo, Skarżysko-Kamienna jest "miastem na szlaku" - miastem, które jest kapitalnie położone. Miastem, które na starcie ma przecież zdecydowanie więcej "plusów, niż Starachowice. Zadaniem nowego prezydenta - Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, jak również zadaniem nowych radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, będzie to, aby z tego potencjału (które Skarżysko posiadało i posiada) należycie skorzystać. Głęboko wierzę, że Arkadiusz Bogucki (jako prezydent Skarżyska) i grupa ludzi zgromadzona wokół niego i jego wizji miasta (startująca w wyborach do Rady Miasta) zbudują Lepsze Skarżysko. Tego Państwu i całemu Skarżysku serdecznie życzę.
Później przyszedł czas na prezentację programu komitetu. - Pozwolicie Państwo, że nakreślę pewien horyzont proponowanych przez nas rozwiązań dotyczących rozwoju Skarżyska-Kamiennej. Rozwiązania te to efekt analizy sytuacji gospodarczej miasta, naszego potencjału oraz możliwości rozwojowych wynikających z naszych atutów - np. z naszego położenia geograficznego. (...) Program stworzony przez przedstawicieli ruchu to efekt długich rozmów wewnątrz komitetu  i konsultacji z mieszkańcami. Uwzględnia potrzeby miasta, ale jednocześnie i realne możliwości, jakimi obecnie dysponuje nasz lokalny samorząd. Program swoim zakresem obejmuje uregulowanie spraw bieżących oraz działania długofalowe - przyczyniające się do rozwoju gospodarczego naszego miasta. (....) Dzisiaj chcę przedstawić Państwu osiem najważniejszych (z 16.) punktów naszego programu wyborczego - powiedział Arkadiusz Bogucki.
Pierwszym z punktów programu Komitetu jest "Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich i współpraca z administracją centralną w realizacji projektów społecznych i infrastrukturalnych współfinansowanych z programów rządowych". - Chcemy wdrożyć Drogowy Kontrakt Kadencyjny - usystematyzowany i konsekwentnie realizowany plan modernizacji dróg i parkingów na terenie miasta.  Na szczeblu centralnym będziemy lobbowali na rzecz realizacji inwestycji centralnych w infrastrukturę komunikacyjną - kluczowych dla rozwoju północy województwa świętokrzyskiego (m.in. rozbudowa drogi krajowej nr 42 i elektryfikacja linii kolejowej nr 25). Będziemy kontynuowali współpracę z  partnerami z innych gmin północy województwa świętokrzyskiego przy realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach tzw. „Żelaznej Doliny”. Będziemy wspierać i współpracować z inwestorem budowy zbiornika Bzin. Jeśli chodzi natomiast o inwestycje miejskie - chcemy kontynuować modernizację miejskich placówek oświatowych, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - wykonać modernizację: plant i  istniejących "Orlików”, będziemy kontynuowali przebudowę stadionu Granatu i pływalni miejskiej. Pozyskamy środki zewnętrzne na dokończenie modernizacji budynku MCK, budowę w Skarżysku sieci ścieżek rowerowych i rozbudowę skateparku - mówił Bogucki.
Drugim punktem programu jest "Zielone Skarżysko: przyjazne środowisku i mieszkańcom". - W pobliżu ulicy Paryskiej powstanie nowy park miejski, który będzie miejscem wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Skarżyska-Kamiennej: rodzin z dziećmi, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przygotujemy również kompleksowy program rewitalizacji zieleni miejskiej - powstaną nowe parki kieszonkowe, skwery, zielone place zabaw i rekreacji, zwiększona zostanie ilość nasadzeń na terenach miejskich. W mieście wprowadzone zostaną systemowe rozwiązania z zakresu wsparcia projektów małej retencji. Środki na powyższe działania pozyskane zostaną m.in. z KPO, programu FENIKS oraz WFOŚ - dodał kandydat na prezydenta.
Kolejnym punktem programu przedstawionym przez Boguckiego był ten dot. "Transparentnej i racjonalnej gospodarki finansami Skarżyska-Kamiennej". - Wykonany zostanie zewnętrzny audyt otwarcia - kompleksowa i obiektywna analiza stanu finansów miasta na początku kadencji. Wdrożymy ogólnodostępny rejestr wszystkich umów zawieranych przez gminę i podległe jej jednostki. Dokonamy przeglądu i racjonalizacji wydatków na administrację: optymalizację struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i jednostek podległych (np. likwidacja Centrum Obsługi Inwestora i przejęcie jego zadań przez biuro w strukturze Urzędu Miasta). Ograniczymy wydatki na “promocję”, a budżet miasta tworzony będzie w oparciu o hierarchię potrzeb z uwzględnieniem wyników szerokich konsultacji społecznych.
Czwartym punktem programu KWW Marka Materka 2024 jest "Zaangażowanie obywateli w proces decydowania o sprawach miasta". - W Skarżysku wdrożymy nowoczesne formy konsultacji społecznych, chcemy również uruchomić nowoczesnych kanałów komunikacji na linii mieszkaniec-urząd (aplikacja będąca swego rodzaju lokalną wersją mObywatela). Będziemy wspierać tworzenie nowych Rad Osiedli i włączanie ich członków w procesy decyzyjne zachodzące w mieście. Bardzo ważny dla nas będzie rozwój procedury Budżetu Obywatelskiego - w najbliższej edycji zwiększymy pulę środków przeznaczonych na jej realizację z obecnych 400 tys. PLN do 800 tys. PLN, w 2025 roku  kwota ta wzrośnie do 1,2 mln PLN (czyli będzie to odpowiednio ok. 0,3 % i 0,5 % wydatków miasta) - poinformował kandydat na prezydenta.
Kolejnym p.p. jest "Rozwój współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w Skarżysku-Kamiennej". - Utworzymy w Skarżysku Centrum Organizacji Pozarządowych, które będzie zapleczem logistycznym dla rozwoju lokalnych NGO’s, miejscem zawiązywania partnerstw sektorowych i wymiany doświadczeń. W naszym wydaniu współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie oparta o zasadę równego traktowania wszystkich partnerów. Wprowadzimy pełną transparentność i obiektywność konkursów na realizację zadań publicznych gminy - podział środków z tej puli będzie dobywał się o jasno określone i obiektywne kryteria, a nie w oparciu o "widzimisię" prezydenta.
"Wsparcie dzieci i młodzieży, umożliwienie im rozwoju ich pasji i zainteresowań" to kolejny punkt programu  przedstawionego wczoraj przez Arkadiusza Boguckiego: - Uruchomimy program "Sport od podstaw” -  cykl bezpłatnych zajęć sportowych (sporty drużynowe, pływanie i lekkoatletyka) w szkołach podstawowych - dzieci będą mogły zapałać miłością do sportu w znanym i przyjaznym środowisku. Poszerzona zostanie bezpłatna oferta rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży w jednostkach miejskich. MCSIR przestanie być instytucją administrującą obiektami sportowymi -  stanie się instytucją animującą i aktywizującą młodych mieszkańców Skarżyska w zakresie aktywności sportowej. W Miejskim Centrum Kultury natomiast utworzone zostanie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - przestrzeń do działalności kreatywnej, tworzona przez i dla młodych ludzi.
Siódmym punktem programu wyborczego komitetu jest "Kompleksowe podejście do kwestii czystości i estetyki miasta".  - Na bazie Centrum Integracji Społecznej stworzona zostanie silna i nowoczesna jednostka odpowiedzialna za utrzymanie porządku w mieście. Samo dostawienie nowych koszy na śmieci nie wystarczy - miasto musi mieć konkretne i własne narzędzia do realizacji zadań w tym obszarze. Prowadzony będzie stały dialog i współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i z powiatem skarżyskim na rzecz poprawy estetyki miasta (m.in. w obszarze utrzymania terenów zielonych, budowy altan śmietnikowych itp.).
Ostatnim z przedstawionych podczas konwencji przez Arkadiusza Boguckiego punktów programu był ten dot. "Budowy silnej marki "Skarżysko-Kamienna". - Wdrożymy spójną koncepcję marki "Skarżysko-Kamienna", która połączy wszystkie obszary aktywności miasta i działania podejmowane na rzecz jego rozwoju, promujące pozytywny wizerunek Skarżyska - przyjaznego, nowoczesnego i “zielonego” miasta w sercu Polski, w którym warto mieszkać, pracować lub prowadzić swój biznes, i wypoczywać.
- Szanowni Państwo, nasz program to w sumie 16. punktów - naszych propozycji programowych. Z pełnym programem wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się w najbliższą sobotę - wtedy uruchomimy nasz specjalny serwis internetowy: www.bogucki2024.pl
Po przedstawieniu głównych założeń programowych przyszedł czas na przedstawienie osób, które w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia br. z ramienia Komitetu będą ubiegały się o mandaty radnych w poszczególnych okręgach. Na listach Komitetu nie zabrakło samorządowców, działaczy społecznych i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (z mocną reprezentacją osób działających w obszarze szeroko rozumianej ekologii, zajmujących się opieką nad zwierzętami) i przedstawicieli lokalnego biznesu. Na listach Komitetu znalazła się również najmłodsza w tych wyborach kandydatka do Rady Miasta (która - jak sama mówi - chciałaby być głosem młodych w Radzie) - p. Natalia Chyb.
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1:

 1. Ewa Justyna WARSZAWA
 2. Ewa Monika MICHALCZEWSKA
 3. Dariusz Adam ZARYCHTA
 4. Agata KLIMEK
 5. Artur Michał MIERNIK
 6. Kacper Kamil FLISIAK
 7. Paweł Jacek NOWAK

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2:

 1. Arkadiusz Józef BOGUCKI
 2. Wiesław Mieczysław SZWAJEWSKI
 3. Katarzyna DEKARCZYK
 4. Krystian SEWERYN
 5. Kamil MIERNIK
 6. Ewelina Emilia DŁUGOŁĘCKA
 7. Natalia Maria CHYB

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3:

 1. Konrad Cyprian WIKARJUSZ
 2. Michał Daniel LASOTA
 3. Kamila Katarzyna KARPETA
 4. Jan Konrad MAŚLIKOWSKI
 5. Tatiana Edyta KRAKOWIAK
 6. Kinga Żaneta HERMAN
 7. Hubert Patryk SZLĘZAK

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4:

 1. Monika Jadwiga ŁAPAJ
 2. Marcin Andrzej HANC
 3. Agnieszka Mirosława KAMIŃSKA
 4. Grażyna Dorota AUDYCKA
 5. Emilia Joanna SZCZEPAŃSKA
 6. Andrzej Wojciech PLISAK
 7. Maciej Tomasz WESOŁOWSKI
 8. Katarzyna Anna BILSKA

Po prezentacji kandydatów do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, głos ponownie Arkadiusz Bogucki: - Szanowni Państwo, nasz program jest programem realnym i możliwym do realizacji. Uważam też, że mieszkańcom należą się konkretne deklaracje dot. jego realizacji - program nie może być bowiem spisem przedwyborczych pobożnych życzeń, powinien być według mnie konkretnym zobowiązaniem. Chciałbym w tym momencie publicznie zadeklarować i podpisać swoisty "Kontrakt z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej". Jeśli nie spełnię przynajmniej połowy z przedstawionych dzisiaj obietnic w ciągu 3 pierwszych lat kadencji, ustąpię z urzędu.
Na koniec konwencji zaplanowano blok pytań do kandydatów. Przybyli na spotkanie mieszkańcy miasta pytali kandydata na prezydenta (i kandydatów na radnych) m.in.: o to, jakie działania kandydat na prezydenta uznaje za najpilniejsze - takie, którymi musi się on zająć niezwłocznie po objęciu urzędu, o to jak kandydat na prezydenta wyobraża sobie współpracę z PKP (np. w kontekście konieczności rewitalizacji parku miejskiego), o jego plany dotyczące wsparcia przez miasto środowiska skarżyskich seniorów, o możliwość wsparcia przez miasto osób dożywiających bezdomne zwierzęta, o plany kandydata na prezydenta dot. restrukturyzacji spółek i jednostek miejskich, padło również pytanie o... 3 największe mankamenty prezydentury Konrada Kroniga. 

 

Ostatnie komentarze

 • BiZet powiedział(a) Więcej
  Rozwiązuję krzyżówki. Tu, widać , że temat niebywale " wzbudził zainteresowanie" mieszkańców . Gama ważkich... 8 godzin temu
 • Pora za kraty powiedział(a) Więcej
  Od dawna sytuacja była tragiczna. Ale układy rządzą. Prokuratura miałaby co robić, ale nie tutejsza.... 10 godzin temu
 • Złapaj powiedział(a) Więcej
  Na miejscu Winiarskiej to bym opowiedziała o tym jak została szefową tej drugiej spółki od autobusów i jak tam... 17 godzin temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!