Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl


  • Kategoria: Wydarzenia miejskie

W Skarżysku powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej pozyskał ponad 3 mln dofinansowania unijnego na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej. 
Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku, a rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu 2021 roku. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 
- Jest to kolejne znaczące dofinansowanie zewnętrzne, które udało się pozyskać na realizację projektów z myślą o mieszkańcach. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej to również kolejny element prowadzonej w mieście polityki prosenioralnej i prorodzinnej. Dzięki inicjatywie „Przychodni Miejskich” osoby starsze, które wymagają wsparcia medycznego, będą mogły korzystać z kompleksowej pomocy w zwiększeniu lub powrocie do samodzielności – podkreśla prezydent miasta, Konrad Krönig.
 
 
Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w którym  zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.
Opieka świadczona jest w oparciu o Indywidualny Program Wsparcia będący swoistym planem pracy terapeutycznej z uczestnikiem. Tworzony jest na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany.
 
Kto może zostać przyjęty do DDOM?
Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 
Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 
Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.
 
Jak długo trwa pobyt w DDOM?
Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
 
Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
 
W pierwszym miesiącu zaleca się, aby pacjenci przebywali w domu opieki medycznej przez 5 dni
w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba
i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Ponadto, istnieje możliwość uelastycznienia godzin i dni pobytu - jednak uzależnione jest to wyłącznie potrzebami zdrowotnymi pacjenta.
 
Kto pracuje w DDOM?
Opieka dla pacjentów realizowana będzie przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:
1) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta;
2) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii/ medycyny rodzinnej/ chorób wewnętrznych- zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
4) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu,
5) pielęgniarka
6) fizjoterapeuta
7) opiekun
8) terapeuta zajęciowy
9) psycholo/psychoterapeuta
10) dietetyk
11) afazjolog
 
Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej” będzie realizowany od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2022 roku. Jego celem jest realizacja wsparcia w zakresie usług świadczonych na rzecz 100 osób (62 kobiet i 38 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin/opiekunów min. 50 osób (36 kobiet,14 mężczyzn) z terenu powiatu skarżyskiego. Zakładanym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia
i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego.
 
Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczonych w DDOM usług (wyżywienie, transport) w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.
 
W ramach projektu przewiduje się:
1. dostosowanie, doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na DDOM w niezbędny sprzęt, dostosowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia DDOM (I piętro) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym z niepełnosprawnościami;
2. utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego – miejsca pierwszego kontaktu dla potencjalnych pacjentów/tek DDOM i ich rodzin, a na etapie pobytu w DDOM/po jego zakończeniu: miejsca, gdzie podejmowane są działania stymulujące do samodzielnej pracy, monitorujące stan pacjentów oraz wsparcia i szkolenia opiekunów faktycznych pacjentów/pacjentek;
3. Działalność DDOM - realizacja kompleksowego wsparcia medycznego i społecznego w oparciu o indywidualny plan terapii stworzony dla każdego pacjenta/pacjentki przez wielozadaniowy zespół terapeutyczny (podlegający okresowej ewaluacji/korekcie w celu optymalizacji efektów podejmowanych działań). Poprzez systematyczne, codzienne oddziaływanie, daje szanse na osiągnięcie trwałych efektów, zwiększenie/powrót do samodzielności.
4. Ważnym działaniem jest próba nawiązania lokalnej współpracy między instytucjami/organizacjami, środowisk osób zależnych tak, by w efekcie doprowadzić do stworzenia lokalnych standardów opieki nad osobą zależną. Planowane jest opracowanie i wydanie informatora dla pacjentów/tek i ich opiekunów.
 
Od stycznia 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja do projektu.
Szczegółowe informacje będą dostępne:
- na stronie www.przychodnie.skarzysko.med.pl
- w punkcie informacyjno-konsultacyjnym DDOM (od 1 stycznia 2021)
Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 104;
- w biurze projektu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”
Skarżysko-Kamienna, ul. Apteczna 7
 
Projekt „UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.


 

Ostatnie komentarze

  • M J powiedział(a) Więcej
    Smutna wiadomosc 3 dni temu
  • Kazimierz powiedział(a) Więcej
    I pomyslec ze marszalek Betkowski jest z naszego miasta Skarzyska , o ile pamietam to szpital w Skarzysku mial byc... 3 dni temu
  • Anonimowy powiedział(a) Więcej
    A jaki jest nadzór nad patologią? Urzędasy biorą kasę i czekają na tv Jaworowicz,jak się coś wydarzy! Nie... 3 dni temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!