Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 41 2511951 alinajedrys@gmail.com


Szkolnictwo i oświata

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych


    W piątek, 14 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych  w Skarżysku-Kamiennej odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Na miejsce tłumnie przybyli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego, a także innych, niekiedy odległych miejscowości. Towarzyszyli im opiekunowie ze szkół, niektórzy przyjechali ze swoimi rodzicami. Każda grupa uczniów zwiedzała szkołę wraz z pełniącymi rolę przewodników nauczycielami ZSTM oraz uczniami, którzy bardzo chętnie i z życzliwością przyjęli młodszych kolegów w murach swojej szkoły, świetnie sprawdzając się w roli gospodarzy. Ósmoklasiści w auli szkolnej mieli możliwość podziwiać pokazy zajęć wojskowych uczniów innowacji wojskowej, którzy pod kierunkiem p. Jarosława Sosnowskiego prezentowali musztrę oraz działania z zakresu pierwszej pomocy. Dowiedzieli się również, na czym polegają zajęcia innowacji wojskowej i jakie korzyści przynosi uczniom uczęszczanie na zajęcia wojskowe oraz o tym, że obok innowacji, która jest dobrowolna i skupia wielu uczniów z różnych kierunków, od nowego roku szkolnego w ZSTM ma powstać klasa OPW - Odział Przygotowania Wojskowego, co również łączy się z różnego rodzaju przywilejami dla uczniów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica multimedialna, która jest jedyną w powiecie. Oprócz zdobycia mnóstwa cennych informacji o zajęciach na strzelnicy i obowiązujących tu zasadach, znalazło się też wielu chętnych na sprawdzenie się w strzelaniu z broni różnego rodzaju. Ponadto uczniowie klas ósmych  mieli okazję zobaczyć pracownie szkolne, m.in. nową pracownię mechatroniczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt: obrabiarki CNC, drukarkę 3D, które posłużą do kształcenia na kierunkach już istniejących w ZSTM i na nowych kierunkach, takich jak robotyka czy automatyka. Nowe kierunki powstają zgodnie z wymaganiami zmieniającego się rynku pracy i ciągle unowocześniającymi się technologiami, np. w zakładach produkcyjnych praca rąk ludzkich jest sukcesywnie zastępowana przez robotykę i automatykę. Zwiedzający  z zaciekawieniem słuchali objaśnień nauczyciela - p. Mariusza Gelara, obserwowali pracę nowoczesnych urządzeń oraz jej efekty. Warto zaznaczyć, że wszystkie kierunki proponowane przez ZSTM, zarówno te już istniejące, jak i nowe opierają się na gruntownych badaniach rynku pracy i są dostosowane do jego  potrzeb. Obok wspomnianych nowych kierunków w zawodach: technik robotyk czy technik automatyk warto wspomnieć o mechatroniku, logistyku, prestiżowych kierunkach kolejowych, takich jak: technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego-maszynista, a trzeba wymienić nowe, równie prestiżowe kierunki kolejowe, takie jak: technik pojazdów kolejowych, technik budownictwa kolejowego, technik transportu drogowego. Kolejny zawód z przyszłością to technik eksploatacji portów i terminali. Kształcenie na tym kierunku uczniowie rozpoczęli już od tego roku szkolnego. W pracowni logistycznej młodzi kandydaci do szkoły mieli również sposobność dowiedzieć się więcej o tym zawodzie oraz o wspomnianym wcześniej logistyku bezpośrednio od nauczyciela przedmiotów zawodowych, jak i uczniów, którzy przedstawili te kierunki ciekawie i w bardzo pozytywnym świetle. Ósmoklasiści obejrzeli również nowoczesną pracownię sterowania ruchem kolejowym, zobaczyli uczniów wykonujących pracę zza komputera, co świadczy o tym, że kolej stale unowocześnia się, a młodzi kandydaci mogli w ten sposób wyobrazić sobie swoją przyszłą naukę oraz pracę. Tutaj zyskali także wiele informacji o innych kierunkach kolejowych, a także o atrakcyjnych stypendiach fundowanych przez pracodawców PKP PLK i PKP Intercity. Mieli możliwość porozmawiać z nauczycielami przedmiotów kolejowych, którzy chętnie odpowiadali na zadawane pytania oraz z dużą grupą uczniów, którzy uczestniczą w programie stypendialnym, poznać jego zasady i atrakcyjne perspektywy zawodowe na przyszłość. Ponadto goście obejrzeli film promocyjny o Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, który w skrócie prezentował różne fragmenty z życia szkoły, m.in. zajęcia z survivalu, praktyki zagraniczne oraz porozmawiać z nauczycielami o możliwościach zawodowych związanych z różnymi kierunkami kształcenia w ZSTM i korzyściach na przyszłość. Poznali możliwości dalszego kształcenia, zatrudnienia, a także dowiedzieli się, że obok comiesięcznych stypendiów fundowanych w klasach kolejowych uczniowie ZSTM klas mechanicznych i mechatronicznych otrzymują jednorazową wypłatę pieniężną w ramach klas patronackich Mesko. S.A. W pracowniach językowych i chemicznej młodzi kandydaci do szkoły usłyszeli o perspektywie nowoczesnej nauki języków obcych, obejrzeli wspomniane pracownie, pod kierunkiem nauczyciela wykonali proste doświadczenia chemiczne. Poznali również otwartą i życzliwą dyrekcję szkoły oraz pracowników sekretariatu. Mieli sposobność zaspokoić swoją ciekawość, zadając konkretne pytania dotyczące przyszłej nauki w szkole.

Dzień Otwarty w ZSTM cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, a także ich rodziców. Było tłumnie i gwarnie, ale organizacyjnie bardzo sprawnie i interesująco, nie było czasu na nudę.

Materiał ZSTM


>>Homologacja auta<<Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Spotkanie z seniorami w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych


    W czwartek 13 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie seniorów, któremu przewodniczyły: Prezes  Stowarzyszenia „Rozkwitaj” pani Katarzyna Wiecha oraz pani Katarzyna Sieradzka. W spotkaniu uczestniczyła także pani Katarzyna Bilska członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz pani Joanna Żurawka Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.  Spotkanie w ZSTM  upływające w serdecznej atmosferze i przy poczęstunku było inauguracją cyklu różnego typu zajęć dla seniorów, których celem jest m.in. integracja pokoleń, rozwój pasji i budowanie relacji. W związku z zaplanowanym, m.in. przez nauczycieli ZSTM, szeregiem aktywności dla środowiska seniorów oraz wychodząc naprzeciw potrzebom tego środowiska, Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych udostępnił salę szkolną, przeznaczając ją na działalność seniorów.

    Spotkanie rozpoczęła pani Katarzyna Bilska, która przywitała zebranych, złożyła gratulacje i życzenia dla podopiecznych Stowarzyszenia „Rozkwitaj”. Głos zabrała również Dyrektor ZSTM pani Joanna Żurawka, która wyraziła zadowolenie z możliwości współpracy z seniorami i odbywania wspólnych zajęć. Współpraca z seniorami-jak powiedziała-jest bowiem okazją do poznawania zwyczajów i obyczajów narodowych czy ludowych oraz do ich wspólnego kultywowania. Wyraziła także nadzieję na wspólne uczestniczenie seniorów oraz społeczności szkolnej w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych i sportowych na terenie ZSTM, co przyczyni się do wzbudzania wśród młodzieży szacunku do osób starszych, kształtowania się otwartości na ich potrzeby, będzie rozwijało w młodych ludziach kulturalne zachowania, jak również wzmocni więź międzypokoleniową, a także współpracę ze środowiskiem lokalnym. Pani dyrektor ujawniła również przekonanie, że zaplanowane spotkania dostarczą radosnych i niezapomnianych przeżyć.Materiał ZSTM


>>Homologacja auta<<

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

IV Spotkanie Klubu Twórczego Nauczyciela w skarżyskiej „Dwójce"

Klub Twórczego Nauczyciela to cykliczne spotkania nauczycieli naszej gminy z ciekawymi ludźmi, warsztaty, rozmowy, wymiana doświadczeń, a tym samym inwestycja we własny rozwój. Takie spotkanie odbyło się po raz kolejny 17 kwietnia w skarżyskiej „Dwójce,,. Wydarzenie swoim patronatem objął Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.
Klub Twórczego Nauczyciela istnieje od kilku lat, dokładnie od 2018 r. Założycielkami KTN są dyrektor ZPO Grażyna Wódz oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i doradca metodyczny ŚC )N - Renata Pela. Klub działa na rzecz środowiska oświatowego, promując działania wspierające i inspirujące nauczycieli. Spotkanie klubowe jak się należało spodziewać zgromadziło liczne grono nauczycieli tym razem z całego województwa. Zgromadzonych uroczyście powitała Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Grażyna Wódz. Wśród licznie zgromadzonych gości Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Małgorzata Łakomiec, wizytator SKO p. Marzena Zajączkowska, dyrektorzy skarżyskich placówek oświatowych, doradcy metodyczni. 
 
Tym razem tematem wiodącym naszego spotkania była edukacja STEAM.W metodologii STEAM to uczeń jest w centrum uwagi. To on wyznacza sobie zadania i próbuje rozwiązać problemy, jakie pojawiają się na drodze do jego ukończenia. Czy można poprowadzić zajęcia w ten sposób? Tak- STEAM - to nie problem.
Krótką prelekcję na temat„ Czym jest STEAM w edukacji poprowadziły panie Mariola Kosztołowicz i Ewa Kwiecień konsultantki ŚCDN.
 
Wielkim walorem spotkania stało się aktywne uczestnictwo w lekcji pokazowej. Nauczycielki p. Agnieszka Pakuła i p. Renata Wrześniewska pokazały czym jest idea STEAM, jak ją wprowadzić i wykorzystać podczas zajęć szkolnych, jak budować międzyprzedmiotowe/ interdyscyplinarne zadania problemowe prezentując „ STEA M-owy projekt edukacyjny" .
Pokazaliśmy również, jak wykorzystywać nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne- Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji, której zadaniem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) . Zaprezentowaliśmy w jaki sposób wykorzystujemy Klocki Skirt, długopis 3D, Roboty- uczniowie uczą się poprzez zabawę i mają przy okazji wiele radości i satysfakcji.
 
Po części oficjalnej nadszedł czas na dyskusje i wymianę doświadczeń. W kuluarach skrzyżowały się liczne praktyki pedagogiczne i opinie o rzeczywistości szkolnej, dyskutowaliśmy o kształcie edukacji na miarę czasów, o obrazie nauczyciela w samorządach lokalnych i gabinetach dyrektorów. Rozmowom nie było końca. Wywiązała się dyskusja, której podsumowaniem był wspólny wniosek - szkoła to przede wszystkim miejsce nauki przez działanie. Spotkanie umilił występ dzieci z grupy „Flowers" przygotowanych przez p. Ewę Kopeć.


 

 

 

>>Homologacja auta<<

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

KOLEJNI UCZNIOWIE ZSTM STYPENDYSTAMI PKP INTERCITY

W poniedziałek 6 marca 2023 roku Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej gościł przedstawicieli PKP Intercity - zakładu, z którym szkoła nawiązała współpracę. Zakład reprezentowali: Pani Ewa Moc kierownik produktu Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity S.A. Centrala Spółki-Warszawa oraz Pan Grzegorz Machejek Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Zakład Południowy-Kraków. Spotkanie miało na celu wyłonić kolejnych uczniów ZSTM, którzy podejmą ścisłą współpracę z PKP Intercity w ramach programu stypendialnego. Dwaj kandydaci: Daniel Radwan i Piotr Majcherski pomyślnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną oraz podpisali umowę stypendialną, która gwarantuje im pracę, szkolenia, daje wiele możliwości zawodowych oraz korzyści finansowych. W ten sposób obaj uczniowie powiększyli grono stypendystów, do którego od dwóch lat należy Robert Matys. Należy także dodać, że szkoła od wielu lat prowadzi również program stypendialny w związku z podpisaną umową stypendialną z PKP PLK i obecnie może pochwalić się 35 stypendystami PKP PLK.

Przedstawiciele PKP Intercity spotkali się także z pozostałymi uczniami klas o profilach kolejowych w celu poinformowania młodzieży o możliwościach współpracy zawodowej z PKP Intercity: podjęcia pracy w różnych zawodach, np.: maszynista, konduktor, kierownik pociągu, kasjer i innych, dofinansowania do studiów oraz o innych korzyściach wynikających z programu stypendialnego i ze związania swojego życia zawodowego ze Spółką.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Materiał ZSTM

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

"GPS w labiryncie matematyki"


Z radością i dumą dzielimy się wspaniałą wiadomością! Na rynku wydawniczym właśnie ukazała się publikacja „GPS w labiryncie matematyki”. Zbiór zadań. Poziom podstawowy, opracowana przez zespół nauczycieli szkół ponadpodstawowych, uczestniczących w spotkaniach Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego, działającego już od 20 lat na Politechnice Świętokrzyskiej. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród autorów publikacji są matematyczki naszej szkoły, Panie: Mariola Kuzian, Agnieszka Matla i Małgorzata Stopa.

Niniejszy zbiór jest polecany przede wszystkim tym uczniom, którzy mają duże trudności z nauką matematyki w szkole ponadpodstawowej. Zawiera zestaw zadań bazowych, które są odzwierciedleniem wymagań szczegółowych, zapisanych w podstawie programowej. Dodatkowo, pod każdym zadaniem bazowym, zamieszczono ćwiczenia, które przedstawiają w różnych aspektach zagadnienia odnoszące się do tego zadania. Taka konstrukcja zbioru umożliwia uczniom utrwalenie i doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych przez wielokrotne rozwiązywanie tych samych zadań z dokładnością do zmiany danych liczbowych. Ta forma pracy powinna dać uczniom dużą szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasze nauczycielki współtworzyły tak cenną dla uczniów pomoc w nauce i poszerzaniu wiedzy. Gratulujemy!
Od razu matematyka stała się przyjemniejsza
:)Materiał prasowy
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ostatnie komentarze

 • Zosia powiedział(a) Więcej
  Chyba jednak nie kolega bo by go wciągnął do miasta, a przynajmniej ma doświadczenie i zna się na rzeczy, nie będzie wstydu. 16 godzin temu
 • astronom powiedział(a) Więcej
  To oczywiste. Obradują na Rejowie co zrobić żeby Adam wygrał i le głosów kupić. W 1 turze na Zachodnim przywozili... 3 dni temu
 • Jerzy powiedział(a) Więcej
  Cioku już się ustawił z lokalnymi "biznesmenami" i będzie robił interesy pod nich ????
  Chyba wszyscy wiedzą kto... 4 dni temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!