Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 41 2511951 alinajedrys@gmail.com


 • Kategoria: Informator powiatowy

Radni Powiatu Skarżyskiego wybrali składy komisji i ich przewodniczących. Odbyła się II w kadencji sesja rady

Podczas drugiej sesji w nowej VII kadencji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni m.in. powołali cztery komisje rady powiatu, ustalili przedmiot ich działania oraz składy osobowe wraz z wyborem przewodniczących tych komisji. Wybrali także wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do grona radnych powiatowych dołączył Sebastian Siudak, który odebrał postanowienie o obsadzeniu mandatu i złożył ślubowanie na radnego powiatu skarżyskiego.

Druga w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego odbyła się w środę, 22 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Przed przystąpieniem do obrad przewodniczący rady Jerzy Żmijewski odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Skarżyskiego w okręgu wyborczym nr 3. Wakujący mandat, jako 19 radny, objął Sebastian Siudak, reprezentant z terenu gminy Bliżyn. Postanowienie nowemu radnemu wręczyła przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Anna Lipieniecka, po czym radny Siudak złożył ślubowanie.  

Istotną częścią obrad II sesji było powołanie komisji rady powiatu ich składów oraz przewodniczących. W Radzie Powiatu Skarżyskiego VII kadencji będą pracować cztery komisje.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego rada powiatu skarżyskiego powołała dwie komisje. Są to: Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Wybrała także ich przewodniczących. I tak:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego pracować będzie w  składzie:

 • Marek Gąska – przewodniczący
 • Tadeusz Bałchanowski
 • Mieczysław Bąk
 • Bożena Bętkowska
 • Bartosz Bętkowski
 • Cezary Błach
 • Zbigniew Miernik
 • Bartosz Młynarczyk
 • Tadeusz Sikora
 • Roman Wojcieszek
 • Jerzy Żmijewski 

Do zakresu działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego należy opiniowanie projektu budżetu powiatu oraz kontrola gospodarki finansowej. Ponadto przedmiotem jej działania są sprawy z zakresu: przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, transportu i dróg publicznych, geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony praw konsumenta, obronności oraz telekomunikacji.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej pracować będzie w składzie:

 • Krystyna Górnaś-Salata - przewodnicząca
 • Artur Berus 
 • Katarzyna Bilska
 • Renata Bilska
 • Cezary Błach
 • Magdalena Kalbarczyk
 • Monika Pająk
 • Sebastian Siudak
 • Tadeusz Sikora
 • Paweł Wiatr

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należą sprawy związane z edukacją publiczną, kulturą i ochroną zabytków, kulturą fizyczną i turystyką, współpracą z organizacjami pozarządowymi, promocją powiatu, promocją i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Radni powołali także Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji ustalając ich skład osobowy oraz dokonując wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących obu komisji.

Komisja Rewizyjna (zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym) kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W jej skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz będących członkami zarządu.

Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie:

 • Bartosz Młynarczyk – przewodniczący
 • Magdalena Kalbarczyk – wiceprzewodnicząca
 • Mieczysław Bąk
 • Bartosz Bętkowski
 • Renata Bilska
 • Marek Gąska
 • Zbigniew Miernik
 • Sebastian Siudak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpatruje skargi na działania zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli pracować będzie w składzie:

 • Magdalena Kalbarczyk – przewodnicząca
 • Marek Gąska – wiceprzewodniczący
 • Krystyna Górnaś-Salata
 • Tadeusz Sikora
 • Paweł Wiatr
 • Roman Wojcieszek

W skład tej komisji zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz będących członkami zarządu.

Podczas II sesji powiatowe służby, inspekcje i straże przedstawiły informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim na podstawie sprawozdań ze swoich  działalności za rok ubiegły. Najistotniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu, współpracą w tym zakresie, a także oceną stanu sanitarnego i weterynaryjnego powiatu skarżyskiego zaprezentowały - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Inspektor Weterynarii.

Przedstawione zostało także sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023” oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2023 wraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Radni podjęli również uchwały w sprawach:

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024–2035,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
 • określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
 • wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego.

Pełny zapis II sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

https://www.youtube.com/watch?v=mIhIjrvpRto 

Ostatnie komentarze

 • Dlaczego znowu ja ? powiedział(a) Więcej
  Jeżeli Prezes MKS może mieć jakiekolwiek pretensje o złą kondycję spółki to tylko do siebie za bierność i do... 3 dni temu
 • mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Panie prezydencie usunąć stary układ bo będą bruździć.Powodzenia. 3 dni temu
 • Iwona powiedział(a) Więcej
  Racja, pracowałam jako sprzątaczka w Partnerze i z mężem staraliśmy się o mieszkanie komunalne bo nie stać nas na... 3 dni temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!